Gelişmeler

Doğu Karadeniz'de Deprem Tehlikesi Artıyor: Uzmanlar Uyardı!

Doğu Karadeniz Bölgesi, Türkiye'nin en aktif deprem hatlarından üçünün arasında yer alıyor ve son dönemdeki yapılaşma eğilimleri bölgeyi depreme karşı daha da savunmasız hale getiriyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi, Türkiye'nin en aktif deprem hatlarından üçü arasında kritik bir konumda bulunuyor. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgenin doğal yapısı ve son dönemdeki yapılaşma eğilimlerinin deprem risklerini artırdığına işaret ediyor.

Yapılaşmanın tehlikeli boyutları

Bölgede, özellikle dolgu ve heyelan riski taşıyan alanlarda inşa edilen yüksek katlı binalar, deprem tehlikesini büyük ölçüde artırıyor. Prof. Dr. Bektaş, Trabzon'daki yapı stokunun büyük bir kısmının depreme dayanıklı olmadığını belirterek, acilen önlem alınması gerektiğinin altını çiziyor.

Yerel yönetimlerin rolü

Doğu Karadeniz'deki yerel yöneticiler, sıklıkla bölgenin deprem tehlikesinin olmadığı yönünde bir algıya sahip. Ancak Prof. Dr. Bektaş, bu algının değiştirilmesi ve deprem risklerinin ciddiye alınması gerektiğini vurguluyor. Yöneticilerin, deprem gerçeğini kabul edip gerekli önlemleri alması büyük önem taşımakta.

Risk altındaki bölgeler ve imar sorunları

Trabzon'da Yomra, Beşirli ve Akyazı gibi bölgelerdeki yapılar özellikle risk altında. Bu alanlarda, dere yatakları ve kumsal gibi deprem hareketlerini direkt hissedebilecek konumlar üzerine inşa edilen çok katlı binalar, her an için büyük bir tehlike arz ediyor.

Deprem kaynakları ve bölgesel tehlike

Doğu Karadeniz, Karadeniz fayı, Kuzey Anadolu fayı ve Kuzeydoğu Anadolu fayı gibi üç önemli deprem kaynağı arasında yer alıyor. Bu fay hatlarının varlığı, bölgenin sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda global ölçekte de önemli bir deprem riski taşıdığını gösteriyor.

Toplumsal bilinç ve alınması gereken önlemler

Bölge halkının deprem bilincinin artırılması ve yerel yönetimlerin proaktif önlemler alması gerekiyor. Deprem riskine karşı dayanıklı yapılar inşa etmek, mevcut binaları güçlendirmek ve acil durum yönetimini iyileştirmek bu önlemler arasında yer almalıdır. Prof. Dr. Bektaş ve diğer uzmanlar, bu konuda sürekli olarak bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapılmasının önemini vurgulamaktadır.

Sena Kaya
Sena Kaya [email protected]
Yorum yapmak için tıklayınız 0
Yorum Yazın (Üye olmadan da yorum yazabilirsiniz)
Yorumlar