Gelişmeler

2023 Yılında Rekor Kâr Açıkladı! 767 Milyon TL Net Kar ve 588 Milyon TL Temettü Dağıtılacak

Yönetim Kurulu, 2023 yılı konsolide finansal tablolarını ve kar dağıtım teklifini onayladı.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısında; 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap döneminde, TMS ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre ana ortaklığa ait net dönem karı 767.035.857,00- TL, yasal kayıtlarda ise 1.327.544.059,92 TL olarak gerçekleştiği hususlarının Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi hükmü uyarınca, Yasal Kayıtlara göre hesaplanan 1.327.544.059,92 TL kardan %5 oranında 38.212.131,92 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği hükümlerince belirlenen 2023 yılı dönem karından sermayemizi temsil eden hisse senetlerine sahip ortaklarımıza (brüt) %116,50 oranında (1 TL nominal bedelli hisse senedi için 1,165 TL) toplam 588.325.000,- TL temettünün nakit dağıtılmasına, 56.307.500,- TL 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, 213 sayılı V.U.K.'nun 325/A- Girişim Sermayesi Fonu başlıklı maddesine istinaden 83.542.000,- TL‘nin "Girişim Sermayesi Fonu" olarak fon hesabına aktarılması ve net dağıtılabilir kardan düşülmesine, Yasal kayıtlara göre 2023 yılı karından kalan tutar olan 649.225,08 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususları ile detayları kar dağıtım tablosunda sunulan kar dağıtım teklifi onaylanmıştır.

Yağmur Kılıç
Yağmur Kılıç [email protected]
Yorum yapmak için tıklayınız 0
Yorum Yazın (Üye olmadan da yorum yazabilirsiniz)
Yorumlar