Gelişmeler

Kamu İdarelerinde Elektronik Ret ve İade İşlemleri Başlıyor!

Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün yeni genel tebliği ile kamu idarelerinde nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarlardan yapılan ret ve iade işlemleri elektronik ortamda yürütülecek.

Bakanlığın Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarlardan mevzuatı gereğince yapılan ret ve iade işlemleri elektronik ortamda yürütülecek.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleriyle merkezi yönetim kapsamında olmamakla birlikte Genel Müdürlükçe geliştirilen bilişim uygulamaları üzerinden ret ve iade işlemlerini gerçekleştiren kamu idareleri bu uygulamaya tabi olacak.

Bakanlıkça muhasebe yönetim sisteminde kamu idaresi defterine harcama birimi adına yapılan tahsilatların, harcama yönetim sistemi üzerinden ilgili kamu idaresinin veya harcama biriminin erişim ve kontrolüne açılması sağlanacak.

Tahsilatlardan yapılacak ret ve iadeler, harcama birimlerince ilgili mevzuatı gereği düzenlenmesi gereken belgelerin ödeme emri belgesine eklenerek elektronik ortamda muhasebe birimlerine iletilmesiyle gerçekleştirilecek.

Ret ve iade süreci başlatıldığında harcama yönetim sisteminde otomatik ret ve iade belgesi oluşturulacak.

Harcama birimince düzenlenen ret ve iadelere ilişkin ödeme emri belgesi ve eklerinin elektronik ortamda muhasebe birimine iletilmesi üzerine, gerekli kontroller yapılarak muhasebeleştirme işlemleri yapılacak.

Sena Kaya
Sena Kaya [email protected]
Yorum yapmak için tıklayınız 0
Yorum Yazın (Üye olmadan da yorum yazabilirsiniz)
Yorumlar