Gelişmeler

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Cumhuriyetin 100. Yılı Konferansı Düzenledi

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, "Cumhuriyetin 100. Yılı Etkinlikleri" çerçevesinde, 12 Ekim'de düzenlediği bir konferansa ev sahipliği yaptı.

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, “Cumhuriyetin 100. Yılı Etkinlikleri” kapsamında konferans düzenledi. 12 Ekim günü düzenlenen konferansa, Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Okur ise konuşmacı olarak katıldı.
Konferansın açılış konuşmasını Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nadim Macit yaptı. Prof. Dr. Macit, Türk Dünyasının küresel sistem içinde jeopolitik açıdan giderek artan önemini vurgulayarak alanda önemli çalışmalara imza atan Prof. Okur’u enstitüde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Prof. Dr. Macit, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nün alanında öncü bir rol oynadığını, üzerlerine düşen sorumlulukların enstitü olarak farkında olduklarını, bu bilinç ve hassasiyetle Türk dünyasına akademik katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti. Yoğun ilgi gören “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türk Dış Politikası: Tarih ve Gelecek Arasında” başlıklı konferansta Prof. Okur, geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Türk dış politikasına, Türk dünyası odaklı bir perspektif ile bakılması gerektiğinin önemini vurgulayarak uluslararası ilişkilerde yeni jeopolitiğin en önemli unsurlarından birisini Türk dünyasının oluşturduğunu ifade etti.

“Türk milleti hanedandan eskidir”

Türkiye Cumhuriyeti’ni inşa eden kurucu iradenin, özgün bir karakter olarak devlet idealini oluşturduğunu belirten Prof. Okur, aynı zamanda konuşmasında kurucu ilke ve kurucu unsurun birbirleri ile ilişkisinin önemine değindi. Kurucu Meclis’in “Türk milleti hanedandan eskidir” vurgusunun önemini belirten Prof. Okur, “tarihli Türklük” kavramını kullanarak Türkiye Cumhuriyeti’nin “tarihli Türklük” üzerine kurulduğunu, Misak-ı Milli’nin tesadüfi bir ilkeler bütünü olmadığını, bu siyasi manifestonun aynı zamanda uluslararası sistem içerisinde, odağında komşu devletlerin bulunduğu sürdürülebilir bir barış projesi olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Okur sözlerine şunları da ekledi; “1980 sonrasında esen neo-liberal rüzgârlar dünyayı tek bir gücün hegemonyasına sokmaktadır. Fakat gelinen noktada küreselleşmenin birçok sorunları da beraberinde getirmektedir. Yeni dünya düzenini “küresizleşme” olarak adlandırmaktayız. Bu yeni dünya düzeninde, dünyanın başta BRICS olmak üzere alternatif yeni oluşumlara ayrılmakta ve 20.yy’ın başlarında olduğu gibi artık ekonomik, askeri ve politik güç sadece ABD ve Avrupa’nın tekelinde değildir. Batılı ülkeler bu gerçeği giderek daha fazla idrak etmeye başlamıştır. Bu gidişatı tekrar kendi lehlerine çevirmek için batılı ülkeler fırsat kollamakta ve Türk dünyasının bu konuda dikkatli olması gerekmektedir.”

Konferans, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nadim Macit’in Prof. Dr. Okur’a plaket ve teşekkür belgesi vermesi ile sonlandı. Etkinliğe Ege Üniversitesi bünyesindeki Öğretim Görevlileri, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Enstitüsü öğrencileri, siyasi parti temsilcileri ve Türkiye Gazetesi İzmir Koordinatörü Yüksel Güven katıldı.

Sena Kaya
Sena Kaya [email protected]
Yorum yapmak için tıklayınız 0
Yorum Yazın (Üye olmadan da yorum yazabilirsiniz)
Yorumlar