Gelişmeler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ESHOT ve İZTARIM'a kredi desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, ESHOT Genel Müdürlüğü ve İZTARIM A.Ş. için kredi ve sermaye kararları aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yılın ikinci birleşimi Meclis Başkanvekili Mustafa Özuslu idaresinde gerçekleştirildi. Oturumda Büyükşehir’in genel müdürlükler ve şirketler için aldığı kredi ve ‘sermaye’ kararları gündeme geldi. 

ESHOT’a 690 milyonluk kredi talebi oy birliğiyle geçerken, İZTARIM’ın 45 milyonluk kredi önerisine ise oy çokluğuyla onay geldi. 

İlgili önergelerde şu ifadeler yer aldı: 

 

ESHOT Genel Müdürlüğünün 2024 Mali Yılı Bütçesinde Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılmasında öngörülen iç borç tutarını aşmamak üzere, 2024 Mali Yılı Bütçesinde otobüs alımı ile görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla, 690.000.000,00-TL'ye kadar, bankalardan; nakdi veya gayrinakdi kredi, finansal kiralama sözleşmesi ve finansman sözleşmeleri kapsamında finansman sağlanması, ayrıca finansman şirketleri ve finansal kiralama şirketlerinden; kredi sözleşmesi, finansal kiralama sözleşmesi ve finansman sözleşmeleri kapsamında finansman sağlanması, kullanılması borçlanmanın yapılması, geri ödeme koşullarının belirlenmesi, sözleşmeler üzerinde değişiklik yapılması, kullanılacak olan finansman için gerekli garanti ve teminatlarının verilmesi, bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, finansman ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi hususlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. 

İZTARIM A.Ş'nin 05/01/2024 tarihli ve Bila sayılı yazısında; 22/12/2023 tarihli ve 48 numaralı Yönetim Kurulu Kararına istinaden "Şirketin yatırımlarında ve işletme sermayesi ihtiyaçlarında finansal kiralama ve kredi borçlanması kararı alındığı, buna istinaden 45.000.000,00-TL'ye kadar banka kredisine ihtiyaç duyulduğu ve kararın İzmir Büyükşehir Belediyesinden kefalet uygunluğu konusunda onay alınması gerektiğini" belirtilmekte olup; borçlanılacak tutara ait kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmaların yapılması, krediye ait gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname ve protokollerin imzalanması, kredi kullanımı ile ilgili oluşabilecek bankalar ve resmi kurumlar nezdinde her türlü işlemlerin yapılması ve tamamlanması, sözleşme, taahhütname imzalanması ile ilgili banka/bankalar nezdinde her türlü hesap açılması konularında ve krediye ait her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. 

AK PARTİ’DEN İZTARIM İTİRAZI 

 

AK Parti Grubu adına İZTARIM’ın kredi talebine itirazları dile getiren Meclis Üyesi Meclis Çalışkan, “Bu madde çok basit gibi gözüküyor, İZTARIM için 45 milyon liralık kredi kullanılacak. 4 yıl 10 aylık sürede ilk kez bir şirketiniz kredi kullanacak. Tebrik ediyorum, yeni bir yol açıyorsunuz. Peki çok mu ihtiyacı var? Yatırım yapmak ve sermayede kullanmak üzere diyor… Daha önce okul yapmak için 3 kez sermaye artışı istediler. İZTARIM yaptığı için amacıyla öncelikleri belirlenmemiş bir şirketimiz. Kötü yönetiliyor ve zarar ettikçe sermayesini artırıyoruz. Bu nedenle ret oyu kullanıyoruz çünkü bu para doğru kullanılmayacak” diye konuştu.

Onurcan Kurtay
Onurcan Kurtay [email protected]
Yorum yapmak için tıklayınız 0
Yorum Yazın (Üye olmadan da yorum yazabilirsiniz)
Yorumlar