Gelişmeler

Taşkın'dan üç bakana İzmir soruları

Taşkın, İzmir’in yaşamakta olduğu çoğu sorunun arkasında kamu kurumlarından kaynaklanan aksama ve gecikmelerin olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, İzmir’in güncel sorunlarıyla ilgili Meclis’e üç soru önergesi vererek; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin sorularını yanıtlamasını talep etti.

Taşkın, İzmir’in yaşamakta olduğu çoğu sorunun arkasında kamu kurumlarından kaynaklanan aksama ve gecikmelerin olduğunu belirtti. Bu gecikmelerden dolayı Halkapınar-Otogar Metrosu’nun ihalesi 7 yıldır yapılamıyor, Elektrik Fabrika ’sının satış ihalesine 4 yıldır çıkılamıyor ya da Çiğli Tramvayı bir yıldır yurt dışı borçlanma için bekliyor. Şu an Narlıdere Metrosu için gerekli 30 Milyon Avroluk kredi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kredi notu AAA olmasına rağmen, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda onay bekliyor. Dünya Bankası Kentsel Dönüşüm Projesi Finansmanı kapsamında İBB’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan İller Bankası A.Ş. aracılığı ile kredi sağlanmasına dair talebi tam 2,5 yıldan bu yana cevaplanmıyor. Deniz ulaşımında kullanılan iskelelerin yenilenmesi maksadıyla İBB’e devrine ilişkin talep ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından tam 9 yıldır bekletiliyor. Taşkın, bu gecikmelerin ulaşım, elektrik ve su gibi elzem ihtiyaçların giderilmesinde İzmirlileri mağdur ettiğini dile getirdi.

Bekletilen Projeler Çevreyi Olumsuz Etkiliyor

Taşkın, kamu kurumlarında bir adım atılması için bekleyen bir diğer alanın çevre olduğunu dile getirdi. Gediz Deltası'nın Dünya Doğal Mirası Geçici Listesine alınması ve böylece bu deltanın korunması için İBB’nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yaptığı başvuruya yanıt gelmemiş; Güney-2 Entegre Atık Yönetim Tesisi (MENDERES) Projesi kapsamında aynı bakanlıktan talep edilen destek ise reddedilmiştir. Taşkın, bu gelişmelerin İzmirliler ’in sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını ve İzmir’in ise doğası ve tarihiyle yaşanılır bir kent olma özelliğini olumsuz etkilediğini belirtti.  Geçtiğimiz günlerde yeniden gündeme gelen bir diğer konu su arıtma tesisleridir. İZSU Genel Müdürlüğü’nün bünyesindeki 39 arıtma tesisi, önceki yıllardan devralınan küçük köy arıtmalarıdır. Bu tesisler için Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden çevre izin başvurusu için gereken bilgi ve belgeler talep edilmesine rağmen bu başvurulara yanıt gelmediğinin altını çizen Taşkın, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün düzenlemediği belgeler nedeniyle tüm İzmirlilerin cezalandırıldığını belirtti.

Bakanlar Bu Soruları Cevaplamalı!

Yüksel Taşkın’ın üç bakana ayrı ayrı yönelttiği sorulardan bazıları şöyle:

F. Altay-Narlıdere İstihkam Okulu  Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi 06.07.2022 tarihli ve 825714 sayılı yazı ile  Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğüne Dış Finansman İzni Süre Uzatımı talebinde bulunmuş ve ayrıca 17.03.2023 tarihli ve 1261362 sayılı hatırlatma yazısı göndermiş olup ilgili taleplere Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından neden bir yılı aşkın süredir geri dönüş sağlanmamaktadır?

Benzer şekilde,

Çiğli Tramvay Hattı Projesi ve Alt Projesi Olan Araç Alımı İşi

Konak Tramvay Hattı Araç Alımı Projesi için Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne ayrı ayrı yapılan Borçlanma İzni Süre Uzatımı taleplerine ne zaman geri dönüş sağlanacaktır?

Dünya Bankası Kentsel Dönüşüm Projesi Finansmanı (Deprem Kredisi) kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de katıldığı toplantıda Dünya Bankası yetkilileri söz konusu finansman enstrümanlarının kullanılabilinmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı uygun görüşüne tabi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan İller Bankası A.Ş. aracılığı ile kredi sağlanmasının daha uygun olabileceğini ifade 2,5 yıldan bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bilgi talebi yazısına herhangi bir cevap alınamamıştır. Bu cevap ne zaman verilecektir?

2022 Yılında; 5393 sayılı Belediye Kanunun 68 inci maddesi (e) bendi gereğince; İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nce 16.02.2022 tarih ve 97509404.301.05.224 sayılı kararla görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla %10'u aşan kısım kapsamında kullanılacak 421.000.000,00 TL kredinin iç borçlanma ile karşılanması için oy birliği ile karar alınmış ve onay için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na 01.04.2022 tarih 70318 sayılı yazımız ile onay talebimiz gönderilmiştir. Bu talebe ne zaman cevap verilecektir?

Gediz Deltası'nın Dünya Doğal Mirası Geçici Listesine alınması için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı başvuruya ne zaman yanıt verilecektir?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yerel bankadan 300.000.000 TL tutarına kadar kredi kullanılabilmesi için ilgili kuruluşunuz olan İller Bankası A.Ş. 'den istenilen (08.08.2022) teminat mektubuna ne zaman cevap verilecektir?

İlgili kuruluşunuz İLBANK ve AFD (Fransız Kalkınma Ajansı) tarafından yürütülen ''Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik ve Güvenilir Ulaşım (SUMART)' projesi kapsamında ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ''100 adet Elektrikli Toplu Taşıma Aracı Alımı'' projesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 10.10.2022 tarihli ve 990827 sayılı yazısıyla ESHOT Genel Müdürlüğü adına Belediye tarafından İLBANK'a başvuruda bulunulmuş ve 11.10.2022 tarihli ve 991770 sayılı yazı ile de İLBANK'a tekrar bildirimde bulunulmuştur. İLBANK proje finansmanı konusunda ne zaman bir yanıt verecektir?

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmekte olan Çiğli Tramvay Hattı Projesi ve alt bileşeni olan Araç Alımı İşine finansman sağlama amacıyla İller Bankası A.Ş.’nin Garantörlüğünde veya İller Bankası A.Ş. ile İslam Kalkınma Bankası Grubu (IsDB Group) arasında yapılan alt finansman anlaşmaları ile ya da İller Bankası A.Ş. tarafından sağlanan diğer yurt dışı finansman kuruluşları ile destek olunması hususunda 05.01.2023 tarihli ve 1144299 sayılı yazı ile Kredi ve Hibe Başvurusu talebinde bulunulmuştur. Bu talebe ne zaman yanıt verilecektir?

Halkapınar-Otogar Metro yapımı yatırım programında yeralmasına karşın neden 7 yıldan bu yana izbedelle bütçe ayrılmakta ve herhangi bir çalışma yapılmamaktadır?

"Mürselpaşa Caddesi - Zafer Payzın" yol düzenlemesi işi kapsamında Zafer Payzın Kavşağından Liman Hinterland Bölgesine direkt bağlantı sağlayacak olan kavşak kolunun ön tasarımı yapılmış olup kavşak kolunun uygulama projelerinin yapılabilmesi için Hinterland Bölgesine bağlantı yapılan noktanın değerlendirilerek bilgi verilmesi 06.04.2022 ve 15.08.2022 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından talep edilmiştir. Bu talebe ne zaman cevap verilecektir?

Ulaş Üstündağ
Ulaş Üstündağ [email protected]
Yorum yapmak için tıklayınız 0
Yorum Yazın (Üye olmadan da yorum yazabilirsiniz)
Yorumlar