Gelişmeler

TBMM, CHP Önerisiyle Akbelen Katliamını Görüşmek İçin Toplandı

CHP'nin Önergesiyle, Akbelen Ormanı'nda Ağaç katliamı ile ilgili genel görüşme yapılmasına ilişkin önergesini görüşmek üzere olağanüstü bir toplantı gerçekleşti.

Toplantıda, genel görüşme açılıp açılmamasına dair karar, işaretle oylama yöntemiyle belirlenecektir. Kararın alınabilmesi için 151'den az olmamak şartıyla oylamaya katılanların salt çoğunluğunun sağlanması gerekmektedir. Bu şart sağlandığında, genel görüşme gerçekleştirilecek.

Genel Görüşme Günü ve Özel Gündem Belirlenecek

Genel görüşme için belirlenecek olan gün, özel gündem olarak TBMM Danışma Kurulu tarafından tespit edilecektir. Belirlenen tarih, iki günden az olmamak ve 7 günden fazla olmamak kaydıyla genel görüşme için gün olarak belirlenecektir.

Akbelen Ormanı'ndaki Ağaç Kıyımı

YK Enerji'nin Ağaç Katliamı Girişimi

Akbelen Ormanı'nda gerçekleştirilen ağaç katliamı, Limak Holding ve IC İçtaş'ın ortaklığından oluşan YK Enerji tarafından başlatıldı. YK Enerji, Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerini işletiyor ve termik santrallere linyit sağlamak amacıyla Akbelen Ormanı'nda bulunan 740 dönümlük bölgeyi açık maden ocağına katmayı planlıyordu. Ancak bu girişim, bölge halkının ve doğa savunucularının direnişiyle karşılaştı.

Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı ve Ağaç Kesimi

Ağaç kesimi, Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı'nın kömür sahasını genişletmek amacıyla başlatıldı. 2020 yılında alınan izinlere rağmen, bölge halkının ve doğa savunucularının direnişi nedeniyle planlar gerçekleştirilemedi. Ancak, 3 Aralık 2022 tarihinde verilen 'yürütmeyi durdurma' kararının ardından YK Enerji, ağaç kesimini yeniden başlattı.

Direniş Devam Ediyor

Bölge halkı ve yaşam savunucuları, ağaç kıyımının başladığı 24 Temmuz tarihinden bu yana Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı'nın kömür sahasını genişletmek için gerçekleştirilen ağaç kesimine karşı direnişlerini sürdürüyor. Bu direniş, hem doğanın korunması hem de çevre kirliliğine karşı verilen bir mücadeleyi simgeliyor.

Onurcan Kurtay
Onurcan Kurtay [email protected]
Yorum yapmak için tıklayınız 0
Yorum Yazın (Üye olmadan da yorum yazabilirsiniz)
Yorumlar